Header image

הקפאת תאי זרע בודדים

זוהי שיטה ייחודית שפותחה במעבדת MFC המאפשרת להקפיא תאי זרע בודדים עבור מטופלים המאובחנים כ[אזוספרמים].
עד לפיתוחה, הפתרון היחיד עבור מטופלים כאלה היה [הפקת זרע מהאשך], אך כיום, ניתן לבצע חיפוש של תאי הזרע מהזרמה ולהקפיא את התאים שנמצאו לגיבוי ביום השאיבה. בנוסף, השיטה שימושית עבור זוגות הנעזרים בתרומת ביצית בחו"ל שמבקשים לבצע [מיון מורפולוגי] לתאי הזרע, ובאמצעותה ניתן להקפיא את תאי הזרע הממוינים לקראת הטסתם.