Header image

הכנת זרע להזרעה תוך-רחמית

:תהליך הידוע גם בשם הנפוץ (והשגוי) "השבחת זרע". למעשה, בתהליך לא מבוצעת השבחה כלל, אלא שטיפת הזרע מכלל מרכיביו פרט לתאי הזרע עצמם. בסוף התהליך מתקבלים תאי זרע בתנועה בריכוז גבוה יותר לעומת הזרע "הטבעי", מה שמגביר את הסיכויים להצלחת ההזרעה. לרוב, ההכנה מבוצעת ביום ההזרעה עצמה, אך לפי הצורך, ניתן גם להקפיא את הזרע לשימוש בהזרעה עתידית.