Header image

אבחון מורפולוגי של תאי זרע

האבחון המורפולוגי הוא בדיקה קפדנית של מבנה ראש תא הזרע בהגדלה של פי 6000. הבדיקה מבוצעת על תאים  נעים בעלי הפוטנציאל להפרות את הביצית. ראש תא הזרע מכיל את הגרעין שבו מצוי החומר הגנטי, ה-DNA. לכל שקע, בליטה, היצרות או התרחבות של ראש תא הזרע עשויה להיות השפעה מכרעת על תקינות ה-DNA ואופן אריזתו בגרעין התא, וכתוצאה מכך, על כושר ההפריה שלו ועל יכולתו לתרום להתפתחות העובר. עם זאת, את הפגמים האלה לא ניתן לזהות בבדיקות זרע רגילות.

כמו כן, האבחון המורפולוגי הינו השיטה היחידה המאפשרת לבחון תאי זרע חיים בהגדלה גבוהה. האבחון מומלץ לזוגות הסובלים מאי פריון בלתי מוסבר כאשר בדיקות הזרע נמצאו תקינות וטיפולי ההפריה הקודמים לא צלחו. כמו כן, הבדיקה מומלצת בבירור הפלות חוזרות לזוגות שבהם הבירור הסטנדרטי לא העלה ממצא היכול להסביר את ההפלות.