Header image

מיון מורפולוגי של תאי זרע

ה-ICSI הוא טיפול הבחירה עבור זוגות הסובלים מאי פריון הגבר המטופלים בהפריה חוץ גופית.
בטיפול זה נבחר זרעון בודד ע"י צוות מעבדת ה-IVF ומוזרק לביצית.
התהליך המצוין מבוצע תחת מיקרוסקופ בהגדלה של פי 200, כאשר הגדלה זו אינה מאפשרת להבחין בפגמים המצויים בגרעין הזרע המכיל את המידע הגנטי המועבר לעובר. מחקרים הראו קשר ישיר בין אחוז הגרעינים התקינים המצויה בזרמה לבין הסיכוי להשגת הריון ב-ICSI .

במעבדתנו מבוצע  מיון מקדים לתאי הזרע טרם הזרקתם לביצית, הליך אשר נקרא מיון מורפולוגי של הזרע, במהלכו, נסרקים תאי הזרע בדגימה בהגדלה של פי 6000, המאפשרת להבחין בפגמים הקטנים ביותר בראש התא ובגרעין התא  ובהתאם לכך למיין את התאים בעלי המבנה התקין ביותר עבור ההפריה. זהו תהליך ארוך וקפדני העשוי להימשך שעות, אך בסופו, תוכלו להיות בטוחים שרק תאי הזרע המובחרים ביותר ישמשו להפריית הביצית. המיון המורפולוגי מתבצע לרוב ביום שאיבת הביציות, אך לזוגות הנעזרים בשירותי תרומת ביצית קיימת גם האפשרות להקפיא את התאים הממוינים לקראת העברתם לחו"ל לצורך הפריית ביציות התורמת.