MSOME (בדיקה מורפולוגית של תאי זרע נעים) הינו תהליך שמבוצע במרכז פוריות הגבר תחת הגדלה אופטית של פי 6300. MSOME הינו כלי אבחון מורפולוגי מתקדם המאפשר לאבחן פגמים באיכות הזרע במקרים של אי פריון בלתי מוסבר.

קרא עוד »
המרכז לפוריות הגבר מציע חיפוש ואיתור תאי זרע נדירים. החיפוש הקפדני מאפשר זיהוי ואיתור של תאי זרע בודדים. לצוות המעבדה המיומנות הייחודית לאתר תאי זרע בודדים גם במקרים שאובחנו בעבר עם העדר תאי זרע בזירמה וכן יכולת איתור חיות ותנועה של תאי זרע, דבר החוסך ביצוע פרוצדורה פולשנית לאיתור תאי הזרע הנדירים באשך (TESE).

קרא עוד »
במרכז לפוריות הגבר מבצעים תהליך חדשני וייחודי ברמה בינלאומית של הקפאת תאי זרע בודדים. היכולת להקפיא תאי זרע בודדים מאפשרת שימור פוריות מקסימאלי לגברים שעברו פרוצדורת ניתוחיות לחיפוש זרע באשכים וכן יכולה לחסוך מהגברים את הצורך הכירורגי לאתר תאי זרע באשכים( פרוצדורת TESE).

קרא עוד »
תהליך מיון ובחירת תאי זרע ראויים עבור פרוצדורת הפריה חוץ גופית ( IVF) מבוצע במרכז לפוריות הגבר תחת הגדלה אופטית של פי 6300. תאי הזרע נבחרים ע"פ מדדים מורפולוגיים של מבנה ראש הזרע ולאחר מכן מוזרקים לתוך הביצית (IMSI) דבר המגדיל באופן משמעותי את הסיכוי להשגת הריון.

קרא עוד »